Pengertian Dan Cara Kerja Elektroskop

By On Thursday, April 18th, 2019 Categories : Fisika

Pengertian Dan Cara Kerja Elektroskop – Dalam dunia sains, istilah elektroskop tentunya tidak lagi asing. Elektroskop merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik sebuah benda.

Berdasarkan definisi tersebut, elektroskop digunakan untuk mengetahui jenis muatan suatu benda melalui pemisahan muatan dengan cara konduksi, sehingga elektroskop memiliki muatan.

cara kerja elektroskop menggunakan induksi muatan listrik. Elektroskop memiliki bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar elektroskop terdapat sebuah konduktor yang dipisahkan dengan bagian lainnya oleh bahan isolator.

Jika terdapat sebuah benda bermuatan didekatkan pada kepala elektroskop, maka keping emas tersebut akan mekar. Sementara itu, bagian dalam elektroskop terdiri dari dua buah batang atau keping emas yang dapat bergerak bebas. 

Elektroskop terdiri dari dua bagian penting, yaitu bola logam serta daun-daun elektroskop. Elektroskop dirancang dari tabung kaca, dua buah daun elektroskop, insulator, serta bola logam.

Daun-daun elektroskop yang diletakkan di dalam tabung kaca terhubung dengan bola logam yang berada di luar tabung kaca. Kemudian, terdapat sebuah konduktor sebagai penghubung antara daun-daun elektroskop dengan bola logam.

Ketika elektroskop berada dalam kondisi netral, maka jumlah muatan positif dan negatif dalam elektroskop adalah sama dengan kondisi daun elektroskop akan menutup.

Untuk menentukan muatan suatu benda kita dapat menggunakan cara konduksi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dua cara kerja elektroskop, yaitu induksi dan konduksi. Induksi dilakukan pada saat kondisi elektroskop netral, sebaliknya konduksi dilakukan pada saat elektroskop memiliki muatan.

Proses induksi yang terjadi pada elektroskop jika diuraikan akan menghasilkan dua proses sebagai berikut :

  1. Elektroskop netral jika didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka muatan positif akan mengisi kepala elektroskop dan muatan negatif akan mengisi daun-daun elektroskop. Kedua daun-daun elektroskop yang sama-sama memiliki muatan negatif akan saling menjauh, sehingga daun elektroskop berada dalam kondisi terbuka.
  2. Elektroskop netral jika didekatkan dengan benda bermuatan positif, maka muatan negatif akan mengisi kepala elektroskop dan muatan positif akan mengisi kedua daun-daun elektroskop. Kondisi tersebut mendorong kondisi daun elektroskop terbuka, karena daun-daun tersebut memiliki muatan yang sama sehingga saling tolak-menolak.
  3. Kesimpulan : Teknik induksi digunakan untuk elektroskop dalam kondisi netral dan berfungsi untuk memberikan muatan.

Setelah membahas mengenai teknik induksi, maka kita akan membahas mengenai teknik konduksi pada elektroskop. Konduksi dapat dilakukan pada elektroskop dengan muatan negatif atau positif (bola logam serta daun-daun elektroskop mempunyai suatu jenis muatan).

Muatan yang berada pada bola logam didapatkan dengan cara konduksi oleh konduktor logam. Pada saat melakukan kondisi, terdapat dua proses yang juga akan terjadi seperti penjelasan dibawah ini :

  1. Elektroskop dengan muatan negatif jika didekatkan dengan benda bermuatan positif, maka daun elektroskop akan memiliki muatan negatif sehingga kedua daun elektroskop akan saling tarik-menarik. Hal ini juga berlaku jika elektroskop bermuatan positif dan didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka hasilnya kedua daun elektroskop akan saling tarik-menarik atau mendekat.
  2. Elektroskop dengan muatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif, maka kedua daun elektroskop akan memiliki muatan positif dan berada pada posisi saling menjauh karena menghasilkan gaya tolak-menolak. Hal tersebut juga berlaku jika elektroskop mempunyai muatan negatif kemudian didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka akan menghasilkan gaya tolak-menolak atau dua daun elektroskop saling menjauh.
  3. Kesimpulan : Jika elektroskop memiliki muatan negatif kemudian didekatkan dengan muatan positif (berlawanan dengan muatan yang ada pada elektroskop) maka daun-daun elektroskop akan saling berdekatan atau menghasilkan gaya tarik-menarik. Sebaliknya, jika elektroskop mengandung muatan negatif kemudian didekatkan dengan benda bermuatan negatif (didekatkan dengan benda yang memiliki muatan sama dengan elektroskop) maka dua buah daun elektroskop akan saling berjauhan atau menghasilkan gaya tolak-menolak.
Pengertian Dan Cara Kerja Elektroskop | ritaelfianis | 4.5